Sprawa Twojej wierzytelności jest oczywista? E sąd to sposób na jej skuteczne dochodzenie

Sprawa Twojej wierzytelności jest oczywista? E sąd to sposób na jej skuteczne dochodzenie

Niesolidni kontrahenci i klienci to bolączka wielu podmiotów, tym bardziej dolegliwa, im większa ich liczba nie kwapi się do uregulowanie swoich zobowiązań. Odzyskiwanie takich długów, gdy nie można liczyć na dobrą wolę ze strony dłużnika, stało się łatwiejsze od chwili, gdy uruchomione zostało Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Uzyskawszy fachowe wsparcie można dziś spokojnie oczekiwać na rezultat postępowania. O kilku rzeczach warto jednak pamiętać.

Zanim skierujemy pozew. Co zrobić, by na pewno był skuteczny?

Jak wskazuje Kodeks postępowania cywilnego w art. 187 § 1 pkt 3, poza tym, że nasz pozew musi spełniać ogólne warunki pisma procesowego, musi też zawierać informację o tym, czy pomiędzy stronami podjęta została próba mediacji lub lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Jeśli zaś dziania takie nie miały miejsca, należy wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy. Pominięcie tego będzie brakiem formalnym, który stanie rozpoznaniu sprawy na przeszkodzie.

Jest to jedyna rzecz, której wymaga od nas ten rodzaj postępowania. Nie załączamy tu dowodów – te będą potrzebne tylko wówczas, gdy dłużnik zdecyduje się wnieść sprzeciw do otrzymanego przez niego nakazu zapłaty. Pamiętać trzeba jednak, że nie zostanie on wydany, jeśli sąd uzna nasze roszczenie za w sposób oczywisty bezzasadne, bądź jego wątpliwości wzbudzą wskazane okoliczności. Nie nastąpi to także wtedy, gdy spłata roszczenia uzależniona jest od wzajemnego świadczenia, oraz w sytuacji, gdy nie znamy miejsca pobytu pozwanego, lub doręczenie nakazu musiałoby nastąpić poza granicami kraju. Takich sytuacji nie ma jednak wiele. Mimo wszystko, uzyskanie nakazu zapłaty i skuteczne jego doręczenie wcale nie oznacza, że wszystko się udało.

Zanim złożysz pozew przez e sąd zasięgnij opinii specjalisty!

Korzystanie z Elektronicznego Postępowania Upominawczego wydaje się proste i w ogólnych założeniach postępowanie rzeczywiście takie jest. Nie należy jednak tego rozwiązania nadużywać. Sąd nie będzie badał także zasadności sprzeciwu wniesionego przez dłużnika. Jeśli zatem wiemy, że będzie on próbował się bronić, albo świadomi jesteśmy, że kwestia naszej wierzytelności jest sporna, wniesienie pozwu przez e sąd w praktyce wydłużyć może cały proces windykacyjny.

Najlepiej więc rozpocząć od zwrócenia się do nas. Windykacja jest jedną z dziedzin, która nie ma przed nami tajemnic, a zespół kancelarii AIF w ciągu wielu lat pracy dowiódł swojej wysokiej skuteczności w tym zakresie. Wnikliwie przeanalizujemy sytuację Klienta i znajdziemy dla niego najlepszy sposób na jak najszybsze odzyskanie pieniędzy. W wielu przypadkach będzie to skorzystanie z sądu internetowego, w czym wyręczymy wierzyciela, który nie będzie musiał zmagać się z obsługą kłopotliwego w wielu aspektach systemu. Zajmiemy się jednak także bardziej kłopotliwymi przypadkami. Zapraszamy do kontaktu! Najważniejsze, to nie zwlekać!

Ta strona wykorzystuje cookies! Przeczytaj politykę prywatności i dowiedz się dlaczego to robimy. Akceptuję Polityka prywatności