Dlaczego dłużnik musi zapłacić koszty postępowania sądowego?

Koszty procesu, w tym opłat sądowych oraz zastępstwa procesowego, są zasądzane w nakazie zapłaty i dłużnik jest zobowiązany do ich zapłaty

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że 88% dłużników płaci należności wynikające z nakazu zapłaty dobrowolnie

Po skierowaniu nakazu do egzekucji dłużnik zobowiązany jest do zwrotu ponoszonych przez wierzyciela kosztów zaliczki komorniczej oraz kosztów zastępstwa egzekucyjnego na podstawie postanowienia wydawanego przez komornika

Phone: + 48 71 349 09 11
Fax: + 48 71 349 09 14
AIF Kancelaria Sp. z o.o.<br /> ul. Halicka 14, 54-032 Wrocław
kontakt@e-sad.info.pl