W jaki sposób prowadzimy windykację sądową w e-sądzie?

1. Klient przekazuje wszelkie dane oraz zeskanowane dokumenty poprzez Panel Klienta lub przesyła emailem dokumenty do swojego opiekuna w Kancelarii

Wystarczy 5 minut żeby się zarejestrować, uzyskać dostęp do swojego konta i uzupełnić formularz z danymi dłużnika.
Poprzez Panel Klienta od początku aż do zapłaty długu mają Państwo kontrolę nad procesem windykacji sądowej, polubownej i egzekucyjnej poprzez wgląd w elektroniczne akta sprawy i komunikaty przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Klient wnosi opłatę w wysokości 1,5% od wartości długu (minimum 40 zł) na rachunek:

BZ WBK SA o/Wrocław nr rachunku 93 1090 2486 0000 0001 0027 4447
Po przekazaniu nam danych wyliczymy prawidłową wysokość opłaty oraz prześlemy umowę zlecenia windykacji sądowej oraz pełnomocnictwo procesowe.

3. Kancelaria przygotowuje e-pozew i kieruje go do e-sądu

Wyznaczony do prowadzenia sprawy radca prawny reprezentuje Państwa w e-sądzie. Mecenas posiada w e-sądzie profil zaufany, który umożliwia mu złożenie e-pozwu oraz reagowanie na wydawane postanowienia i orzeczenia sądowe.

4. Sąd wydaje nakaz zapłaty

Koszty postępowania są zasądzone w nakazie zapłaty i zapłaci za nie dłużnik, w tym wniesioną przez Państwa opłatę sądową.

5. Podejmujemy windykację polubowną a po uprawomocnieniu nakazu zapłaty kierujemy sprawę do egzekucji komorniczej

Dłużnik płaci zadłużenie najczęściej już na etapie postępowania polubownego

Phone: + 48 71 349 09 11
Fax: + 48 71 349 09 14
AIF Kancelaria Sp. z o.o.<br /> ul. Halicka 14, 54-032 Wrocław
kontakt@e-sad.info.pl