W jaki sposób prowadzimy windykację sądową w e-sądzie?

1. Klient przekazuje wszelkie dane oraz zeskanowane dokumenty poprzez Panel Klienta lub przesyła emailem dokumenty do swojego opiekuna w Kancelarii

2. Klient wnosi opłatę w wysokości 1,5% od wartości długu (minimum 40 zł) na rachunek:

3. Kancelaria przygotowuje e-pozew i kieruje go do e-sądu

4. Sąd wydaje nakaz zapłaty

5. Podejmujemy windykację polubowną a po uprawomocnieniu nakazu zapłaty kierujemy sprawę do egzekucji komorniczej

Telefon: + 48 71 349 09 11
Fax: + 48 71 349 09 14

AIF Kancelaria Sp. z o.o.
ul. Halicka 14, 54-032 Wrocław

kontakt@e-sad.info.pl