Sąd elektroniczny to nowoczesna platforma, za pośrednictwem której można przeprowadzić Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Jest to możliwe pod warunkiem, że powód dostarczy dokumenty, z których wynika dług. Najczęściej są to rachunki, faktury albo umowy.

Prowadzony przez nas portal E-SĄD INFO powstał z myślą o Klientach, którzy chcą skierować sprawę do e-sądu w Lublinie i nakazać spłatę długu swojemu dłużnikowi, nie ponosząc przy tym dużych kosztów. Dlaczego Lublin? Tam mieści się siedziba sądu online, choć w rzeczywistości wszystko odbywa się za pośrednictwem internetu. Nie musisz więc jechać na wschód Polski, żeby skorzystać z udogodnień, jakie daje Ci e sąd Lublin.

Nasi prawnicy wniosą Twoją sprawę do sądu online, doglądając formalności i informując Cię o jej przebiegu. Jeśli czujesz się bezsilny w stosunku do dłużników, zalegających ze spłatą pieniędzy, sąd internetowy jest odpowiedzią na Twoje problemy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!

Chcesz szybko i tanio odzyskać dług? Wybierz postępowanie online, przed e-sądem

Internetowy sąd w Lublinie pozwala ludziom z całej Polski wnosić pozwy o zapłatę przez internet. Na naszej stronie możesz skorzystać z pomocy prawników, wyspecjalizowanych w prowadzeniu e-postępowań. Wiemy, jak działa e-sąd Lublin, umożliwiający składać pozwy elektroniczne. Potrafimy skutecznie windykować, unikając przy tym rozpraw sądowych, przesłuchiwania świadków i kilkumiesięcznego oczekiwania na wydanie nakazu. Wielokrotnie uzyskiwaliśmy dla naszych Klientów nakazy zapłaty w ciągu zaledwie 14 dni od skierowania e-pozwu!

Nowoczesny system EPU stanowi wygodne narzędzie w rękach osób, które nie mogą uporać się z dłużnikami na drodze pozasądowej. Niestety, zgłoszenie sprawy do e-sądu w Lublinie nie jest takie proste, jak z pozoru mogłoby się wydawać. Dla osoby, która na co dzień nie ma styczności ze środowiskiem prawniczym, załatwienie sprawy sądowej online będzie problematyczne. Pozew należy odpowiednio przygotować, dołączając do niego stosowną dokumentację. Tym wszystkim zajmuje się nasza kancelaria prawna.

Każdy Klient otrzymuje indywidualnego opiekuna, który stale nadzoruje Elektroniczne Postępowanie Upominawcze i w każdej chwili służy radą. W przypadku skomplikowanych spraw, nasz radca prawny podejmie się ich prowadzenia w postępowaniu zwykłym, za dodatkowym wynagrodzeniem. Jeśli masz wątpliwości, jak działa sąd elektroniczny w Lublinie oraz czy warto skorzystać z pomocy prawnej w e-postępowaniach, sprawdź opinie osób, które wybrały e sąd i z naszym wsparciem odzyskały dług. Zapraszamy do współpracy.

EPU to najszybsza droga do uzyskania nakazu zapłaty wobec dłużników. Po to utworzono sąd elektroniczny

AIF Kancelaria reprezentuje interesy wierzycieli od wielu lat. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zdecydowanie ułatwia i przyspiesza wydawanie wiążących decyzji dotyczących spraw, w których stan faktyczny nie podlega poważniejszym wątpliwościom. Ustawodawca wyznaczył Lublin jako miejsce, z którego sąd elektroniczny analizuje dokumenty i wystawia nakaz zapłaty. Nasi prawnicy sprawnie poruszają się po systemie EPU, co pozwala nadać sprawie błyskawiczny bieg. Klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie oraz pełną reprezentację przed sądem w razie wniesienia sprzeciwu przez dłużnika. Zatrudniamy zespół kompetentnych, doświadczonych prawników, którzy specyfikę e sądu znają bardzo dokładnie. Windykacja za pośrednictwem EPU cechuje się wysokim poziomem skuteczności. Wierzycieli zainteresowanych pilnym odzyskaniem swoich należności za pośrednictwem sądu elektronicznego zapraszamy do kontaktu – każdy przypadek dokładnie przeanalizujemy i podejmiemy adekwatne kroki.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze koordynuje e sąd, czyli Sąd Rejonowy z miasta Lublin

Wydatki powoda na EPU są relatywnie niewielkie – w znacznej części pokrywane przez dłużników. Zasądzony nakaz zapłaty zobowiązuje do zwrotu opłat sądowych, a także kosztów operacyjnych i bankowych. Tak samo dzieje się w przypadku egzekucji komorniczej, jaka jest efektem uprawomocnienia nakazu wydanego przez VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Szczegółowe zestawienie prezentujemy w cenniku czynności, jakich e sąd wymaga od kancelarii prawnej. O efektywności Elektronicznego Postępowania Upominawczego najlepiej świadczą statystyki. W sprawach, które prowadziła AIF Kancelaria88% dłużników uregulowało swoje zobowiązania po otrzymaniu nakazu z sądu elektronicznego. Bez względu na to, skąd pochodzą wierzyciele czy pozwani, w pierwszej kolejności to e sąd z Lublina zajmuje się przeanalizowaniem dokumentów. Przebieg sprawy Klient może śledzić internetowo, bez osobistego stawiennictwa na sali rozpraw.