Jak zlecać prowadzenie sprawy do e-sądu nie płacąc za prawnika?

1. Skierownie sprawy do E-sądu to koszt tylko 1,50% od wartości pozwu (opłata sądowa wynosi 1,25%, opłata 0,25% pokrywa koszty bankowe i operacyjne), minimalna opłata wynosi 40 zł

Jak zlecić napisanie e-pozwu?

albo

2. Wierzyciel udziela Radcy Prawnemu pełnomocnictwa do reprezentacji w e-sądzie oraz przed komornikiem bez konieczności zapłaty kosztów zastępstwa procesowego. Koszty te są należne Radcy Prawnemu od dłużnika w wyniku złożenia pozwu lub wniosku egzekucyjnego.

3. Radca Prawny w sprawach skomlikowanych (z dużą ilością dokumentów oraz w przypadku skomplikowanej sytuacji prawnej wierzytelności) lub spornych ustali stan prawny wierzytelności i zaproponuje prowadzenie sprawy za wynagrodzeniem. W takim wypadku Wierzyciel pokrywa przeważnie 25% do 50% stawki przewidzianej dla kosztów zastępstwa procesowego przy określonej wartości przedmiotu sporu. Przykładowo, dla sprawy do 5.000 zł koszty te wynoszą od 300 zł do 600 zł + VAT, dla sprawy do 10.000 zł koszty wynoszą od 600 zł do 1200 zł + VAT, dla sprawy pow. 10.000 zł koszty wynoszą 1200 zł do 2400 zł + VAT. Koszty zastępstwa są zwrotne od dłużnika. Wierzyciel może nie zgodzić się na zaproponowane warunki i wypowiedzieć umowę zlecenia windykacji.

4. Wierzyciel może udzielić Radcy Prawnemu pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy w postępowaniu zwykłym, w takim wypadku strony w osobnym porozumieniu ustalą zasady wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

5. Wierzyciel ma wgląd w akta e-sądu oraz akta komornicze w Panelu Klienta. Kancelaria zleca egzekucję komorniczą sprawdzonym kancelariom komorniczym na podstawie informacji przekazanych przez wierzyciela.

6. Dłużnik pokrywa koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz wszystkie koszty poniesione przez wierzyciela na prowadzenie postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Telefon: + 48 71 349 09 11
Fax: + 48 71 349 09 14

AIF Kancelaria Sp. z o.o.
ul. Halicka 14, 54-032 Wrocław

kontakt@e-sad.info.pl