E-Sąd jest organem, powołanym w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Lublin – Zachód. Umożliwia on przyspieszoną windykację online, którą można przeprowadzić z każdego komputera w Polsce. Wydawać by się mogło, że każdy może napisać pozew elektroniczny. Niestety, niektóre wnioski są odrzucane przez e sąd. Poniżej znajdziesz praktyczne porady i informacje, dotyczące pisania oraz składania e pozwu.

Chcąc skierować sprawę do sądu zadbaj o najważniejsze kwestie

Jak skierować sprawę do sądu? Przede wszystkim sprawdź, czy w pozwie znajdują się wymagane informacje! Nie tylko dowody na istnienie należności są ważne. Chcąc skierować sprawę do sądu, musisz także podać informacje dotyczące m.in. odzyskania naliczanych odsetek oraz terminu, w jakim dłużnik ma wykonać ten obowiązek. Jak już zapewne wiesz, składając pozew, nie załącza się dowodów, dlatego wymaga się, aby treść umów dokładnie opisać. Głównie chodzi tutaj o wskazanie konkretnych terminów np. na jaki okres została podpisana umowa, jak wysokiej zapłaty dotyczyła, a także czy był ujęty zapis o karze obciążającej. Dopiero wtedy można skierować sprawę do sądu i mieć pewność, że spełnione zostały wszystkie obowiązujące formalności.

Jak skierować sprawę do sądu?

Dobrze przygotowany pozew składany jest elektronicznie, co dla wszystkich zainteresowanych wiąże się z dużą oszczędnością czasu. Zajmuje to zaledwie kilka minut! Zaznaczamy, że chcąc w jak najkrótszym czasie odzyskać zaległe należności, wniosek nie może wzbudzać jakichkolwiek wątpliwości. Odpowiadając na pytanie jak skierować sprawę do sądu, nie możemy zapomnieć o najważniejszym! Mowa tutaj o uiszczeniu opłaty. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wysokość opłaty wynosi 1,25% od wartości dochodzonych należności, jednak nie może być niższa niż 30 złotych! Co ważne, w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie przewiduje się możliwości na uniknięcie opłat sądowych. Chcąc skierować sprawę do sądu, pamiętaj, aby w panelu zaznaczyć informację o tym, jak sąd po wydaniu decyzji ma się z Tobą kontaktować.

Jak uzyskać natychmiastową możliwość skierowania pozwu?

Napisanie pozwu w EPU, czyli Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, przysługuje osobie fizycznej (lub jej pełnomocnikowi), mającej konto na oficjalnym portalu E SĄD oraz posiadającej kwalifikowany podpis elektroniczny. Pozew do e sądu składa się samodzielnie lub korzystając z pomocy prawnika.

Najprościej jest udzielić pełnomocnictwa radcy prawnemu z AIF Kancelarii. Przygotujemy pozew, wypełnimy prawidłowo wszystkie potrzebne dane, napiszemy uzasadnienie w sprawdzony sposób (doświadczenie ponad 1000 spraw w E-sądzie). Zanim dłużnik otrzyma listowny nakaz zapłaty, sąd internetowy musi go wydać, pozytywnie rozstrzygając wniosek powoda.

Jak samodzielnie złożyć pozew do e sądu?

Samodzielne złożenie pozwu wiąże się z kilkoma problemami – czasem oczekiwania na założenie konta w e-sądzie, uzyskaniem podpisu elektronicznego, problemami „technicznymi” (zrywaniem połączenia) i koniecznością kilkakrotnego wprowadzania tych samych danych, jak również z prawidłowym napisaniem uzasadnienia pozwu oraz przedawnieniem (sędzia z urzędu bada, czy roszczenie nie jest przedawnione) i wyborem właściwego sądu, na wypadek sprzeciwu.

Żeby samodzielnie napisać pozew elektroniczny, konieczne jest dysponowanie aktywnym kontem w serwisie EPU. Jego założenie zajmuje kilka minut , ale aktywacja trwa kilka dni. Po wprowadzeniu danych, e-sąd weryfikuje prawdziwość danych osobowych, następnie wysyła link aktywacyjny (należy sprawdzić czy wiadomość nie trafiła do spamu). Po aktywacji konta należy uzyskać Certyfikat (podpis elektroniczny), albo przyznawany przez e-sąd, albo uzyskując bezpieczny podpis elektroniczny u jednej z firm certyfikacyjnych (co wiąże się z opłatami za tę usługę). Jak widać, procedura ta jest dosyć kłopotliwa.

Dysponując aktywnym kontem i podpisem elektronicznym, należy w systemie e-sądu dodać powodów, zdefiniować pozwanych, wypełnić listę dowodów oraz listę roszczeń. Na tym etapie często są problemy z łączem i zdarza się że dane „znikają”, a co za tym idzie, trzeba je wprowadzić kilkakrotnie. Ponadto uzasadnienie wymaga przekonania sędziego, iż wierzytelność jest bezsporna i wymagalna oraz jest nieprzedawniona. W podsumowaniu podaje się sąd właściwy, który przejmie sprawę w przypadku sprzeciwu, wniesionego przez dłużnika.

Jak napisać poprawne uzasadnienie pozwu do E SĄDU?

Sędzia musi mieć 100% pewność że wierzytelność jest bezsporna i uzasadniona.

Niepoprawnie wypełniona rubryka UZASADNIENIE POZWU lub jej całkowite pominięcie przez powoda bywają powodem odrzucania wielu wniosków. Niestety, nie istnieje uniwersalny wzór, który sprawdzi się w każdej sprawie. Każdy e pozew dotyczy innej sytuacji, a także okoliczności. Pomijając postępowania sporne, które nie mogą zostać rozstrzygnięte przez sąd elektroniczny, większość mogłaby skutkować uzyskaniem nakazu zapłaty. Oczywiście pod warunkiem odpowiednio wypełnionego wniosku, z uwzględnieniem jego uzasadnienia.

Nie ulega wątpliwości, że o tym, jak napisać pozew do e sądu oraz jak go złożyć, zawierając w nim stosowne uzasadnienie, najlepiej wie doświadczony prawnik. W naszej AIF Kancelarii stworzyliśmy specjalny serwis E-SĄD INFO właśnie po to, aby każdy, kto został oszukany i walczy z dłużnikiem, mógł tę walkę wygrać. Prowadziliśmy lub prowadzimy ponad 1000 spraw w e-sądzie.

Jeżeli nie wiesz, jak złożyć wniosek do e sądu, masz kłopot z jego napisaniem lub obawiasz się, że elektroniczny pozew zostanie odrzucony, zaufaj fachowcom. Jesteśmy prawnikami, dla których windykacja stanowi nieodłączną część codzienności. Każdego dnia analizujemy sprawy, negocjujemy z dłużnikami, reprezentujemy Klientów z całej Polski. Dobrze wiemy, jak złożyć pozew do e sądu oraz co zrobić, żeby dłużnik uregulował należność. Zgłoś się do nas przez portal E-SĄD Info, a odzyskamy Twoje pieniądze!

Aby e sąd wydał nakaz zapłaty bez zbędnej zwłoki, złożony e pozew trzeba dobrze uzasadnić

Szybka ścieżka rozpatrywania spraw z całego kraju przez e sąd, jaki funkcjonuje w ramach Sądu Rejonowego Lublin – Zachód, wymaga drobiazgowego dopilnowania wszelkich wymogów formalnych. Prawidłowo złożony pozew elektroniczny poskutkuje rychłym wydaniem wezwania do zapłaty. Wniosek rozpatrywany przez e sąd musi zawierać między innymi dane powoda lub powodów, pełną listę pozwanych, wyszczególnione roszczenia oraz załączniki dowodzące ich bezsporności. Doświadczeni prawnicy, jakich zatrudnia AIF Kancelaria, dokładnie wiedzą jak prawidłowo sporządzić e pozew. Reprezentujemy interesy Klientów z całej Polski, posiadamy aktywne konto na platformie e sąd wraz z wszelkimi uprawnieniami. Możemy przesłać pozew elektroniczny od razu po skompletowaniu dowodów. Skontaktuj się z nami: przeanalizujemy Twój przypadek i podpowiemy Ci, co dołączyć do e pozwu.

Składając pozew elektroniczny należy załączyć komplet dokumentów dotyczących należności

Na swoim koncie posiadamy ponad 1000 skutecznie rozwiązanych spraw, które rozpoczynały się od złożenia wniosku do e sądu. Co trzeba robić po przesłaniu dokumentów? W przypadku korzystania z usług prawników, wystarczy zdać się na ich profesjonalizm. Jeżeli rozpatrywany przez e sąd pozew elektroniczny składało się samodzielnie, należy uważnie śledzić przychodzące wiadomości – w tym te trafiające do spamu. Sąd Rejonowy z miasta Lublin wysyła linki aktywujące konto w e sądzie, jednocześnie potwierdzając dane osobowe powoda. Kiedy e pozew zostanie przyjęty, dłużnik będzie miał 2 tygodnie na wniesienie sprzeciwu wobec wydanego nakazu zapłaty. Dalsze rozstrzygnięcia zapadną nie w Lublinie, tylko sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Składając e pozew należy wskazać właściwą instytucję. Prosimy o zapoznanie się z informacjami nt. usług AIF Kancelarii, zachęcamy też do konsultacji z naszymi prawnikami.