Do kogo skierowana jest usługa AIF Kancelarii?

Usługa jest skierowana do obsługi bezspornych wierzytelności powstałych pomiędzy przedsiębiorcami po 28 kwietnia 2013 r..

W sprawach spornych negocjacje są prowadzone przez wierzyciela. Kancelaria przekazuje korespondencję otrzymaną od dłużnika udostępniając ją w panelu klienta.

Zlecenie przez wierzyciela wykreślenia wierzytelności z giełdy wierzytelności oraz rejestru dłużników jest równoznaczne z oświadczeniem wierzyciela, że wierzytelność została zapłacona.

W przypadku braku zapłaty opłaty egzekucyjnej w terminie 30 dni od nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty AIF Kancelaria jest upoważniona do pokrycia kosztów za Klienta w zamian za zwiększoną prowizję liczoną od zapłaconych należności głównych.

Phone: + 48 71 349 09 11
Fax: + 48 71 349 09 14
AIF Kancelaria Sp. z o.o.<br /> ul. Halicka 14, 54-032 Wrocław
kontakt@e-sad.info.pl