Aby uzyskać nakaz zapłaty, jeszcze do niedawna konieczne było zwołanie niejawnego posiedzenia sądu. Postępowanie skutkowało wydaniem żądania lub odrzuceniem wniosku, a na decyzję trzeba było czekać nawet kilka miesięcy. Dziś można znacznie skrócić ten czas, zamiast tradycyjnego sądu wybierając E SĄD. Na naszym portalu dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć, żeby napisać i złożyć elektroniczny pozew o zapłatę.

Czym jest taki dokument oraz do czego prowadzi jego zbagatelizowanie? Prawomocny nakaz zapłaty wydany przez e sąd to nic innego jak orzeczenie sądowe, którego adresatem jest dłużnik, zalegający z zapłatą należności powodowi. Elektroniczny pozew o zapłatę jest opatrzony klauzulą wykonalności, a jego otrzymanie zobowiązuje dłużnika do uregulowania długu w ciągu 14 dni. Jeśli do tego czasu pieniądze nie wpłyną na konto powoda, a dłużnik nie wniesie sprzeciwu od nakazu, postępowanie upominawcze zostaje skierowane do Komornika. Ten rozpoczyna stosowną procedurę dochodzenia kwoty zadłużenia.

Nasza Kancelaria uzyskuje nakazy zapłaty z wysoką skutecznością

Portal E-SĄD Info jest bazą wiedzy na temat tego, jak działa e sąd oraz, w jaki sposób odbywa się elektroniczna windykacja sądowa. Coraz więcej osób decyduje się na ten rodzaj porozumienia z dłużnikiem, co jest związane z dużymi korzyściami, oszczędnością czasu i nerwów. Kancelaria AIF opracowała system, pozwalający Klientom zlecić windykację za pośrednictwem internetu, w pełni zdając się na reprezentację prawników.

Oferujemy szereg czynności, w tym wniesienie elektronicznego pozwu o zapłatę dowolnej kwoty. Warto wiedzieć, że E-SĄD, czyli Sąd Rejonowy w Lublinie, pobiera obowiązkowe opłaty za złożenie wniosku. Jeśli żądana kwota jest niższa niż 2650 zł, wnosząc pozew trzeba się liczyć w wydatkiem rzędu 40 zł. W przypadku wnioskowania o kwotę większą niż 2650 zł, należy zapłacić 1,25% tej kwoty na rzecz Sądu oraz pokryć koszty bankowe i operacyjne. Należy przy tym pamiętać, że pozew o zapłatę wydany przez e Sąd, zobowiązuje dłużnika do uregulowania nie tylko długu, ale i opłat bankowych, operacyjnych i za wniesienie wniosku, a więc wszelkich wydatków, poniesionych przez powoda. Jeśli dłużnik mimo otrzymanego pozwu o zapłatę nie wywiąże się ze spłaty należności, nasza Kancelaria nie pobiera żadnej prowizji. Możesz więc być spokojny – Klienci wypłacają prowizję wyłącznie wówczas, gdy uda im się odzyskać pieniądze.

Jeżeli zastanawiasz się, czy elektroniczny pozew o zapłatę będzie skutecznym środkiem w Twojej sytuacji, skontaktuj się z prawnikiem, przez nasz serwis E-SĄD INFO. Zapraszamy do podjęcia współpracy z profesjonalistami.

Prawidłowo złożony i udokumentowany, elektroniczny pozew o zapłatę poskutkuje wydaniem nakazu przez e sąd

Szybka windykacja bezspornych należności wcale nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Rozpatrywany przez e sąd pozew o zapłatę musi zawierać komplet dokumentów na temat aktualnego statusu należności oraz szczegółowe, drobiazgowo uargumentowane uzasadnienie. Jeżeli wierzytelność nie uległa przedawnieniu, a okoliczności sprawy są dla e sądu jasne, dłużnik otrzymuje nakaz zapłaty. Od tego momentu ma 14 dni na wniesienie wymaganej sumy lub wniesienie sprzeciwu. Ze statystyk prowadzonych przez AIF Kancelarię wynika, że elektroniczny pozew o zapłatę i postępowanie upominawcze w 88% przypadków kończą się sukcesem. Nakaz zapłaty okazuje się świetnym środkiem dyscyplinującym i motywującym do wywiązania się z zobowiązań finansowych. Jeżeli pozwany nie ureguluje długu w wymaganym terminie, a także nie sprzeciwi się nakazowi, sprawę kierujemy do skutecznego Komornika.

Wydany przez e sąd nakaz zapłaty opatrzony jest klauzulą wykonalności w formie elektronicznej

Postanowienie przekazane dłużnikowi to tradycyjne pismo, które lubelski Sąd Rejonowy wysyła pocztą. Jednak nakaz zapłaty ma specjalny dodatek w postaci kodu – wpisanie go w serwis e sądu pozwala uzyskać dostęp do dokumentu w postaci elektronicznej. Jeżeli pozwany nie skieruje żadnego wniosku przez platformę internetową, e sąd kolejne pisma wciąż przesyła w formie papierowej. Klient AIF Kancelarii może cały przebieg sprawy śledzić przez internet – wygodnie, w dowolnym momencie. Opłaty za elektroniczny pozew o zapłatę ponosi dłużnik, w ramach zobowiązania do zwrotu kosztów. Reprezentacja prawników to najlepszy gwarant pomyślnego rozwiązania sprawy. Uzyskując nakaz zapłaty wierzyciel otrzymuje potężne narzędzie. Zapraszamy do konsultacji i skorzystania z formularza kontaktowego. Przeanalizujemy Twój przypadek, złożymy elektroniczny pozew i uzyskamy, a następnie wyegzekwujemy nakaz zapłaty!