Windykacja sądowa

Windykacja sądowa

Jak zapewne wiesz, windykacja sądowa to nieunikniony proces, kiedy dłużnik zalega z uregulowaniem płatności i co gorsza, ignoruje wysyłane powiadomienia. Niestety, ale aktualnie z problemem uzyskiwania zapłaty boryka się bardzo wiele firm, a jak powszechnie wiadomo, im większa będzie liczba dłużników, tym znacznie szybciej sytuacja finansowa przedsiębiorstwa ulegnie pogorszeniu. Kiedy zatem zaczyna się windykacja sądowa? Zgodnie z przepisami prawnymi nie ma odgórnie podanego terminu, po upłynięciu którego można dochodzić należności. Już sama bierność dłużnika w kwestii próby spłaty choćby najmniejszej części zadłużenia stanowi przesłankę do wszczęcia postępowania sądowego.

Windykacja sądowa czy polubowna – sprawdź, co wybrać w pierwszej kolejności

Zgodnie z procedurą odzyskiwania należności, zanim windykacja sądowa zostanie rozpoczęta, warto wdrożyć tzw. metody polubowne. W ten sposób można poznać sytuację dłużnika, a także powód, dla którego nie wywiązuje się z zobowiązań. Co więcej, dla sądu ważna jest informacja czy zostały podejmowane jakiekolwiek próby kontaktu przed skierowaniem sprawy na drogę sądową. Mówiąc o metodach polubownych mamy na myśli m.in. regularne wysyłanie powiadomień o zapłacie koniecznej do uregulowania, a także skontaktowanie się w celu ustalenia kompromisu. Jeśli nic nie przynosi oczekiwanych rezultatów, należy przejść do napisana pozwu. To właśnie za jego sprawą może zostać rozpoczęta windykacja sądowa! Pamiętaj, że niepodważalnym warunkiem koniecznym do spełniania w przypadku elektronicznej windykacji jest jak najdokładniejsze udowodnienie istniejącej zaległości.

Elektroniczna windykacja sądowa – wyjaśniamy, jak wysokich długów dotyczy

Windykacja sądowa prowadzona przez internet zyskała, a nawet w dalszym ciągu zyskuje szerokie grono zwolenników. Przemawia za tym jeden główny powód, a mianowicie oszczędność czasu! Należności można odzyskać bez konieczności stawiania się osobiście na rozprawach. Warto jednak mieć świadomość, że dochodzone kwoty nie mogą wzbudzać wątpliwości sądu. Przyjęło się, że elektroniczna windykacja sądowa prowadzona jest tylko i wyłącznie w przypadku zadłużeń, których wysokość sięga maksymalnie miliona złotych. Znacznie wyższe zadłużenia muszą zostać skierowane na drogę zwykłego postępowania sądowego. Wynika to m.in. z konieczności dostarczenia dowodów, w końcu elektroniczna windykacja sądowa pozwala jedynie na opisanie umów, z jakich wynika zadłużenie w składanym pozwie.

Ile trwa elektroniczna windykacja sądowa? Sprawdź co wpływa na szybkie odzyskanie długu

Tak jak wspominaliśmy, windykacja sądowa prowadzona na drodze elektronicznego postępowania sądowego to duża oszczędność czasu szczególnie dla wierzycieli, którzy mają nie jednego dłużnika, a kilku lub kilkudziesięciu. Pojawia się zatem pytanie – czy należności można odzyskać niemalże natychmiast? Niestety nie zawsze… Jeśli złożony elektronicznie pozew nie budzi zastrzeżeń sądu, w większości przypadków po upływie 30 dni wydawany jest nakaz zapłaty. Zgodnie z przepisami dłużnik po jego otrzymaniu ma prawo na wniesienie sprzeciwu. W tego typu przypadkach windykacja sądowa nie może być kontynuowana online i musi zostać skierowana do odpowiedniego sądu. Pamiętaj, że windykacja sądowa w e-sądzie dotyczy tylko i wyłącznie bezspornych, nieprzedawnionych i niebudzących wątpliwości zadłużeń, których dochodzenie jest szczegółowo uzasadnione!

Nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności, czyli czym kończy się elektroniczna windykacja sądowa

Windykacja sądowa prowadzona na drodze elektronicznego postępowania sądowego kończy się wydaniem nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności. W dokumencie określony zostaje czas, w jakim dłużnik ma spłacić dług oraz towarzyszące mu odsetki, a także kary wynikające z umowy. Jeśli dłużnik w dalszym ciągu nie dostosowuje się do decyzji sądu, nasza AIF Kancelaria służy pomocą w windykacji sądowej prowadzone na drodze zwykłego postępowania. Nasze doświadczenie oraz szczegółowa wiedza prawna przekłada się na niezawodność podejmowanej strategii pomagającej w szybkim uporaniu się z nieuczciwym dłużnikiem! Co więcej, oferujemy także kompleksową pomoc z zakresu przygotowywania pozwu oraz składania w systemie EPU! W Twoim przypadku windykacja sądowa również może zakończyć się powodzeniem! Umów się na poradę prawną i sprawdź!

WINDYKACJA SĄDOWA – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – FAQ

#1. Co zrobić, aby windykacja sądowa została rozpoczęta?

Pierwszym, a zarazem najważniejszym krokiem jest napisanie pozwu, a następnie jego złożenie w systemie elektronicznego postępowania sądowego. Konieczne jest także uiszczenie opłaty. Zgodnie z ustaleniami ma ona wynosić 1,25% dochodzonych należności i nie może być mniejsza niż 30 złotych.

#2. Czy sąd może odrzucić złożony wniosek?

Tak, jeśli jakiekolwiek kwestie wzbudzą wątpliwości, windykacja sądowa nie może zostać rozpoczęta! Co więcej, należy pamiętać, że przed złożeniem pozwu musisz znać dokładne miejsce, gdzie przebywa dłużnik, a także mieć pewność, że nakaz zapłaty może zostać wysłany na terenie kraju.

#3. Jak dowiem się o wyniku postępowania sądowego?

Elektroniczna windykacja sądowa wiąże się z bardzo łatwym i szybkim dostępem do potrzebnych dokumentów. Informacje o zakończeniu postępowania dostępne są w systemie EPU. Co więcej, możesz nam udzielić pełnomocnictwa, w ramach którego w Twoim imieniu złożymy pozew, a także powiadomimy o decyzji sądu.

Ta strona wykorzystuje cookies! Przeczytaj politykę prywatności i dowiedz się dlaczego to robimy. Akceptuję Polityka prywatności