Oddanie długu do sądu online wymaga mniejszego zaangażowania, niż tradycyjne pozwy i rozprawy