Nie wiesz jak rozpocząć Elektroniczne Postępowanie Upominawcze? Przeprowadzimy je dla Ciebie!

Nie wiesz jak rozpocząć Elektroniczne Postępowanie Upominawcze? Przeprowadzimy je dla Ciebie!

Instytucja gospodarczego sądu internetowego, wprowadzona do polskiego prawa w 2013 roku, ma niwelować patologie związane z niepłaceniem należności pomiędzy przedsiębiorstwami. Dostępne statystyki wyraźnie pokazują, że wydanie sądowego nakazu zapłaty bardzo skutecznie zachęca firmy do regulowania swoich długów. Problem z Elektronicznym Postępowaniem Upominawczym jest taki, iż samo uruchomienie procedury sprawia prowadzącym działalność sporo kłopotów. Nasi prawnicy z AIF Kancelaria dokładnie wiedzą, jak uniknąć formalnych uchybień.

EPU stosuje się wyłącznie wtedy, kiedy wierzytelność nie budzi najmniejszych wątpliwości

Bezsporność roszczeń stanowi podstawowy warunek do rozpatrzenia wniosku przez sąd internetowy. Oznacza to, że trzeba założyć konto na platformie, uzyskać, certyfikat, niezwykle starannie wypełnić wszystkie rubryczki w formularzu, dołączyć kompletną dokumentację… Mamy w tym ogromne doświadczenie – dokładnie wiemy, czego oczekuje się od powoda na każdym etapie. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze służy jak najszybszemu rozpatrywaniu spraw z całego kraju przez VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód.

Dlatego jeżeli jakiekolwiek sformułowanie w pisemnym uzasadnieniu pozwu okaże się mało precyzyjne i pozostawia możliwość interpretacji, organ odrzuca wniosek o wydanie elektronicznego nakazu zapłaty. Tymczasem w przypadku działań w pełni zgodnych z procedurą (oraz specjalistyczną terminologią) nieprzedawnione roszczenia mogą zostać zaspokojone nawet już po 2 tygodniach. W AIF Kancelaria mamy na swoim koncie wiele zakończonych w ten sposób spraw. Wydane orzeczenie zyskuje klauzulę natychmiastowej wykonalności po upływie 14 dni, pod warunkiem iż dłużnik nie wniesie sprzeciwu.

Uznanie wierzytelności przez sąd internetowy rozpoczyna windykację

Otrzymanie prawomocnego wezwania do zapłaty zazwyczaj wystarczy, aby firma zalegająca z opłaceniem faktur uregulowała należność. Z tego względu po rozpatrzeniu pozwu warto skierować sprawę do komornika. Z naszych doświadczeń płyną klarowne wnioski: jeśli kwota egzekwowanego zadłużenia przekracza 1500 zł, takie postępowanie w najlepszy sposób zabezpiecza interesy wierzyciela. Czasami wystarczą rzeczowe negocjacje prowadzone przez pełnomocników, aby wypracować satysfakcjonujący obie zainteresowane strony plan spłaty. Radcy prawni AIF Kancelaria skutecznie doprowadzą windykację do końca i odzyskają Twoje pieniądze. Prowizję pobieramy tylko w przypadku spłacenia długu. Czekamy na kontakt!

Ta strona wykorzystuje cookies! Przeczytaj politykę prywatności i dowiedz się dlaczego to robimy. Akceptuję Polityka prywatności