Wymogi formalne pozwu rozpoczynającego EPU. Jakich informacji potrzebuje pełnomocnik?

Wymogi formalne pozwu rozpoczynającego EPU. Jakich informacji potrzebuje pełnomocnik?

Dla zespołu doświadczonych prawników sporządzenie pisma sądowego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi nie sprawi najmniejszych problemów. Jednak do tego potrzeba odpowiednich danych na temat sprawy. W przypadku windykacji najważniejsze są oczywiście kwoty roszczeń, ich aktualny stan oraz wykaz dłużników. Bez tego nie sposób wszcząć skuteczne Elektroniczne Postępowanie Upominawcze wobec podmiotów zalegających z zapłatą.

Twierdzenia zawarte w pozwie muszą odnosić się do dowodów uzasadniających roszczenie

Wprawdzie dowodów nie dołącza się do pozwu bezpośrednio, to nie można wychodzić z założenia że dla sądu i tak wszystko powinno być jasne i klarowne. Każdy dokument, do którego odnoszą się sformułowania w piśmie, należy w czytelny sposób oznaczyć. Jak czytamy w artykule 505. kodeksu postępowania cywilnego: „W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu. Przepisu art. 128 odpisy i załączniki do pisma procesowego nie stosuje się.”. Wszczynając EPU należy zachować szczególną staranność podczas wprowadzania informacji do systemu. Ktoś, kto styka się z nim po raz pierwszy, mógłby mieć pewien kłopot z odnalezieniem kluczowych opcji i formularzy. Natomiast AIF Kancelaria prowadzi e-sądowe działania windykacyjne od samego początku istnienia systemu, tj. 2010 roku.

Numery PESEL, NIP, KRS oraz pozostałe wpisy pozwanego podmiotu do rejestrów muszą być prawidłowo oznaczone

Jakikolwiek błąd w tym zakresie, popełniony przez powoda lub pełnomocnika, skutkowałby nałożeniem grzywny. Bez względu na to, czy do pomyłki doszłoby przez roztargnienie, czy celowo – chcąc komuś zaszkodzić. Działania w złej wierze lub bez zachowania należytej staranności traktowane są przez prawo praktycznie tak samo. Dlatego prowadząc działania windykacyjne zawsze dbamy o zachowanie wszystkich wymogów formalnych. A także wielokrotnie sprawdzamy poprawność danych zawartych w pozwie jeszcze przed jego wysłaniem. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem naszych usług oraz skontaktowania się w sprawie poprowadzenia EPU i kolejnych etapów skutecznej windykacji.

Ta strona wykorzystuje cookies! Przeczytaj politykę prywatności i dowiedz się dlaczego to robimy. Akceptuję Polityka prywatności